Svær SuperMuld

Anlæg

Produktet anvendes som anlægsjord på linje med SuperMuld. Indholdet af ler og silt er lidt højere, og der er mindre indhold af grovsand i produktet. Dermed har Svær SuperMuld højere vandholdeevne og er derfor mere velegnet til køkkenhaver, kolonihaver, højbede m.m.

Produktet har et lavere organisk indhold end SuperMuld, det er derfor også velegnet ved plantning i lidt dybere plantehuller.

Ukrudtsfri.