Noted Solum 284

Energi: Gør grønne restprodukter til grøn energi

Skab jeres egen grønne energiforsyning med en komplet løsning til produktion af biogas og kompost. Vi hjælper hele vejen.

Aikan: Komplet biogasanlæg

Producer jeres egen biogas. Med Aikan får I et bioforgasnings- og komposteringsanlæg, der effektivt omsætter organiske restressourcer til gas.

Opdag Aikan

BioVækst demonstrationslæg

Besøg et biogas- og komposteringsanlæg, der anvender Aikan-teknologien. Anlægget ved Holbæk drives af selskabet BioVækst, som er den del af Solum Gruppen.

Besøg BioVækst
Noted Solum 373