joel-jasmin-forestbird-xzPMUMDDsfk-unsplash

Cirkulært fremad!

Få mere ud af de grønne værdier. Hos Solum får I produkter og services, der hjælper samfundet og jeres organisation cirkulært fremad.

Solum kort

Solum er en førende dansk virksomhed indenfor genanvendelse. Vi er Danmarks største leverandør af jordprodukter, en specialiseret entreprenørvirksomhed på det grønne område og udviklingshus for bæredygtige løsninger til anlæg, byggeri og energi. Selskaberne Aikan A/S og Biovækst A/S er også en del af Solum Gruppen, som tæller mere end 30 medarbejdere.

Noted Solum 416

Sidste år behandlede vi 493.215 tons materialer. I år har vi foreløbig behandlet tons.

Noted Solum 403

Vores historie: Cirkulære fremskridt siden 1986

Det hele startede med kompost. I starten af firserne begyndte planteskoleejer Christian Christensen at eksperimentere med at kompostere forskellige affaldsprodukter fra haver og parker. Hvordan kunne man skabe den allerbedste jordbund? Få bugt med plantesygdomme uden gift? Og gøre det hele lidt mere bæredygtigt?

I starten blev Solum betragtet som flippet, men resultaterne begyndte efterhånden at tale deres eget tydelige sprog: Der var økonomi i at tænke cirkulært. Siden gik det slag i slag med nye idéer, partnerskaber og løsninger, og i dag er vi en af landets førende virksomheder indenfor det grønne område. Og vi arbejder stadig på at tage de næste cirkulære fremskridt.

Vores strategi: Bevar ressourcerne i loopet

Vores samfund og erhvervsliv skal indrettes mere cirkulært og bæredygtigt; det er de fleste enige om. Men mange kæmper stadig med at få bæredygtigheden til også at omfatte bundlinjen.

I Solum Gruppen vil vi både bidrage til et bedre miljø og bevise at forretning og cirkulær økonomi kan gå hånd i hånd. Vores mål er at blive en 100 % cirkulær virksomhed og udbygge samarbejdet med andre virksomheder, der også vil bevare ressourcer i loopet.

Vores fem grønne nøgleord

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er omdrejningspunktet i alt, vi foretager os. Vi udvikler løsninger og produkter, der giver værdi uden at belaste miljøet og tære på jordens ressourcer.

Partnerskaber

Grøn omstilling kræver samarbejde. Vi indgår i partnerskaber med flere forskellige typer virksomheder og er aktiv innovationspartner for universiteter og forskningsinstitutioner.

Nytænkning

Fra dag 1 har vi forsøgt at gøre tingene anderledes. Vi betragter forskning og udvikling som hjørnesten i vores forretning.

Helhed og faglighed

At tænke nyt kræver folk, der formår at se helheden og skabe nye sammenhænge. At skabe resultater kræver folk, der kender deres fag til bunds. Vi forsøger at binde det hele sammen.

Resultater

Vi tror på, virksomheder kan samarbejde omkring cirkulær økonomi og gøre det rentabelt. Vi mener endda, at cirkulære processer kan skabe nye ressourcer med større værdi.

Noted Solum 60

Christian Christensen

CEO & Founder

"En cirkulær forretningsmodel kan anspore vækst, reducere omkostninger og opbygge modstandskraft."

Solum ledelse

Christian Christensen

CEO & Founder

Uddannet inden for landbrug (1986)

30+ års erfaring indenfor kompost og vækstmedier med flere relevante bestyrelsesposter – kontinuerligt fokus på grøn omstilling gennem hele karrieren.

Grundlagde Solum i 1986 som administrerende direktør og bestyrelsesmedlem, i dag administrerende direktør for alle Solums datterselskaber.

Anne Dorthe J. Fethers

CIO

Uddannet inden for virksomhedsledelse og offentlig administration.

15+ års erfaring med erhvervsudvikling, ledelse og grøn omstilling, herunder fra affaldsbranchen.

Kom til Solum som CIO i 2023.