SuperMuld

Anlæg

SuperMuld anvendes som anlægsjord, hvor der skal etableres nye plantekulturer, eller blot som supplement hvor der mangler jord. Generelt kan man sige, at produktet anvendes, hvor man tidligere ville anvende almindelig harpet muld.

SuperMuld er let at håndtere selv under meget regnfulde forhold, og produktet har en god struktur. Den stabile humus gør, at næringsstofferne kan fastholdes tilgængeligt til planterne.

Ukrudtsfri.