Skeletmuld

Træer og FLL

SkeletMuld anvendes som rodvenligt bærelag af makedam-typen under arealer der både skal bære trafik og give plads til rodvækst.

Produkterne anvendes eksempelvis under veje, gang- og cykelstier hvor langs der ønskes træer. SkeletMuld kan også benyttes til anlæg af brandveje skjult i en plæne.