Skeletmuld med biokul

Træer og FLL

SkeletMuld anvendes som rodvenligt bærelag af makedam-typen under arealer der både skal bære trafik og give plads til rodvækst.

Produkterne anvendes eksempelvis under veje, gang- og cykelstier hvor langs der ønskes træer. SkeletMuld kan også benyttes til anlæg af brandveje skjult i en plæne.

SkeletMulden er tilsat 7,5 % certificeret biokul. Biokul øger det plantetilgængelige vandindhold og skaber bedre porevolumen til mikroorganismerne.