GreenMix

Sportsbaner

GreenMix anvendes til anlæg og pleje af golf greens samt højkvalitet teesteder og boldbaner.

Produkterne kan således bruges som både vækstlag, topdressing og til reparation.

Produkterne lever op til USGA-kravene.