FLL BytræsJord substrat 2

Træer og FLL

FLL Type 2 Substrat anvendes ved plantning af store træer i plantegruber som overbygges i trafikerede områder.

Produktet anvendes som rodvenligt bærelag da jordens egenskaber gør, at den ikke kompaktere i en grad så træernes rødder tager skade, selvom der er færdsel henover.

Produktet anvendes blandt andet til parkeringspladser, fodgængerzoner, lang stier og veje, i beplantede midterrabatter og områder med træer og græs som ellers ville være opbygget i grus.

FLL Type 2 Substrat kan bruges i alle overbyggede rodområder, således også under belægninger i områder udenfor plantegruben eller i grøfter.