FLL BytræsJord substrat 1

Træer og FLL

FLL Type 1 Substrat anvendes i åbne plantehuller som ikke eller kun let belastes.

Produktet er velegnet til plantning af træer i grønne områder, grønne bede langs veje og stier, legepladser og andre steder som ikke er beregnet til gående, let eller tung trafik.

Produktet indeholder pimpsten er et rent produkt, der er meget let i tør tilstand, men som kan optage og frigive vand. Pimpsten kan derved optimere vandbalancen da den både har gode drænegenskaber, modvirker vandmangel i tørkeperioder og har en stabil struktur.