FilterMuld

Anlæg

FilterMuld anvendes i rabatter langs veje, i regnbede og til nedfejning i armeringssten. Produktet er velegnet hvor der f.eks. ønskes græsvækst og stauder og hvor der er behov for en høj dræningsevne.

FilterMuld lever op til de danske anbefalinger til filterjords sammensætning og kan således med fordel benyttes i regnbede. Grovsandsfraktionen og det lave organiske indhold sikrer høj hydraulisk ledningsevne og produktet forsinker regnvandets videre vej mod anden afdræning. Funktionen er afhængig af hvilken kultur, der etableres i produktet.