FilterMuld + pimpsten

Anlæg

FilterMuld med pimpsten anvendes i rabatter langs veje og i regnbede. Produktet er velegnet hvor der f.eks. ønskes græsvækst og stauder og hvor der er behov for en høj dræningsevne.

Pimpsten er et rent produkt, der er meget let i tør tilstand, men som kan optage og frigive vand. Pimpsten kan derved optimere vandbalancen da den både har gode drænegenskaber, modvirker vandmangel i tørkeperioder og har en stabil struktur.

Grovsandsfraktionen og det lave organiske indhold sikrer høj hydraulisk ledningsevne og produktet forsinker regnvandets videre vej mod anden afdræning. Funktionen er afhængig af hvilken kultur, der etableres i produktet.