EngJord

Anlæg

EngJord benyttes i områder hvor man ønsker en mere næringsfattig vegetation, såsom engplanter.

Anlæg af områder med insektvenlig og englignende beplantning vinder indpas i byerne, hvor de bidrager til øget biodiversitet. De blomstrende urter kræver særlige næringsfattige jordbundsforhold.