D-Gro A – Midlertidigt udsolgt

Anlæg

Den rene licensmærkede kompost.

Komposten er ukrudtsfri. Den besidder værdifulde egenskaber til forbedring og genopbygning af gode jordforhold. Ved iblanding i såvel ler- som sandjord giver D-Gro A forbedrede jord- og gødningsforhold.

Ved jordforbedring udlægges f. eks 5 cm produkt, der nedfræses i 15-20 cm, herved kan ufrugtbar jord med dårlig struktur genvinde sine dyrkningsegenskaber. Komposten kan også med fordel bruges som afdækning blandt stauder og buske. Tør og utrivelig jord vil efter en længere periode igen blive frugtbar.

Tilførsel af komposten vil ud over at forbedre jordens gødnings niveau, også virke som en kalkning af jorden. Der kan ikke plantes direkte i komposten. Ønskes den anvendt som vækstmedie, skal den derfor indgå i en blanding. Ukrudtsfri.