BoldMix

Sportsbaner

Topdres til fodboldbaner og andre arealer med behov for topdres. Produktet indeholder mere finsand end TeestedMix.

Produktet kan med fordel anvendes, hvor der er ujævnheder, der kræver, at der visse steder vil blive tilført et tykkere lag.

Produktet ligger bedre fast og arbejder godt sammen med underlaget. Ved fyldning af dybe lunker på alm. fodboldbaner anbefaler vi Svær SuperMuld.

Normalt topdresses der med 8-15 mm. Hvis boldmix tilføres med en 8 mm lagstykkelse, vil produktet grundgøde arealet, og der vil efterfølgende kun være behov for at supplere med kvælstof.
BoldMix er produceret over 6 mm sold.