2024

LOOP Forum – indsigt, innovation, inspiration og positive vibes!

Screenshot

Denne uge var havde vi fornøjelsen af at deltage til Loop Forum, Nordens førende event for affald, ressourcer og cirkulær økonomi. Det er det årlige mødested for aktører på tværs af industrier, interesser og politiske agendaer, som går sammen om at accelerere den cirkulære omstilling.

LOOP Forum er et vigtigt event, fordi vi her kan udforske cirkulære løsninger, få ny viden og inspiration, udvide netværket og deltage i debatter, som kan blive de første afgørende skridt mod øget vækst og reel cirkulær omstilling.

Arrangementet, som blev afholdt i Lokomotivværkstedet, København, løb over to dage og var fyldt med inspiration, smil og positive vibes!

Stor tak til alle, der lagde vejen forbi vores stand! Tak for de givende samtaler og nye perspektiver, som branchekolleger har bidraget med og tak for muligheden for at drøfte vores ambitioner og holdninger inden for genanvendelse, siger adm. direktør Christian B.S. Christensen.

Aktive i oplæg og debatterVores deltagelse var ikke kun en mulighed for at præsentere vores løsninger, men også for at bidrage aktivt til debatter omkring cirkulære løsninger.

På Plastindustriens Scene holdt vores udviklingsdirektør, Anne Dorthe Josiassen Fethers, oplæg om plastsortering af husholdningsaffald på Sjælland og om vores planer for det kommende storskalaanlæg til sortering af plastaffald i Holbæk, som vi opfører sammen med den tyske miljøkoncern Pre Zero.

Sammen med Klaus Kellermann fra Roskilde Kommune, Marie Brammer Nejrup fra Fors A/S, Kim Bøhmert fra Erhvervsforum og Martin Visby Buchard fra Roskilde Universitet deltog Anne Dorthe også i en debat hos Clean modereret af Karolina Osipowska fra Corolab.

Debatten omhandlede etableringen af et kraftcenter for cirkulære løsninger, hvor aktører fra hele værdikæden kan mødes, videndele og teste nye løsninger for at fremme genanvendelsen af byggematerialer.

IMG_6118
OPlæg Solum

Samarbejde er vejen fremDet står klart, at hvis Danmark skal være førende inden for genanvendelse, skal alle led i værdikæden spille sammen. Vi skal lære af hinanden, samle kompetencerne og udnytte synergier på tværs af affaldssektioner.

Som altid er LOOP Forum et fantastisk arrangement, hvor vi får indsigt i innovative løsninger, styrket relationerne og præsenteret Solums cirkulære løsninger og perspektiver for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Tak til alle, der gjorde LOOP Forum til en succes! Vi glæder os allerede til næste gang.

LOOP Forum
Nyhedsoversigt