2024

Investering i landets første robot til sortering af byggeaffald

Solum rejsegide.com

Trods bidende kulde var der flot tilslutning og opbakning ved vores rejsegilde for landets første anlæg til sortering af byggeaffald. En robot, der vil revolutionere sorteringen af byggeaffald i Danmark, som udgør 40% af landets samlede affaldsmængde

Ved et rejsegilde for en stor telthal fejrede vi en milepæl i udviklingen af vores kommende robotanlæg til sortering af byggeaffald. Robotten kan sortere byggeaffald langt mere effektivt end hidtil og kommer til at udgøre et vigtigt led i at forbedre sorteringen og dermed genanvendelse af byggematerialer.

Robotten er udviklet i samarbejde med det finske firma ZEN Robotics. Med avancerede sensorer kan robotten skelne mellem træ, glas, gips, beton og andre materialer, hvilket giver mulighed for en næsten 100 % genanvendelse af byggeaffaldet.

Vi skal blive bedre til at udnytte og genbruge vores ressourcer. I dag sorteres byggeaffald manuelt via en gravko, hvilket er en ineffektiv proces, der resulterer i minimal genanvendelse. Ofte knuses det meste af affaldet og bruges som fyld til bl.a. anlæg af veje, hvilket ikke er højt oppe i affaldshierarkiet. Den nye robot repræsenterer derfor et markant skridt mod øget genanvendelse af byggeaffald, fortæller Solums grundlægger og adm. direktør Christian B.S. Christensen.

8
3

Knækket koden til genanvendelseTrods den bidende kulde var engagementet i top ved rejsegildet. Hovedtaler var direktør fra Corolab, Karolina Osipowski, der fremhævede de positive muligheder, som robotten bringer for fremtidens byggeri:

Robotten repræsenterer det første store skridt på vejen til at sikre øget genanvendelse af byggematerialer. Den beviser overfor omverdenen, at det kan lade sig gøre at knække koden og genbruge og genanvende meget mere, sagde hun. Ifølge den danske affaldsstatistik bliver der hvert år genereret omkring 5 mio. tons bygge- og anlægsaffald, hvilket svarer til omkring 40% af alt affald i Danmark. Den nye robot er derfor med til at gøre op med en væsentlig procentdel af landets affald.

Vores udviklingsdirektør, Anne Dorthe Josiassen Fethers, ser ligeledes et stort, uudnyttet potentiale i robotten og det stykke arbejde, den i fremtiden vil udføre:

Vi er kun 4% cirkulære i Danmark, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Med introduktionen af robotten til kan vi udsortere tre gange så meget, som vi gør i dag. Og i nogle renere fraktioner. Det gør, at vi får nogle bedre materialer ud, som bliver lettere at genanvende og på den måde bliver vi cirkulære, fortæller hun.

Vi skal løfte i flokFremmødet til rejsegildet bevidnede om fremtidige samarbejder med forskellige aktører, som alle skal være med til at føre vej mod målet. At vi ikke kommer i mål med at øge cirkulariteten i Danmark, medmindre vi løfter i flok, er nemlig en vigtig pointe, som både Adam Baden og Karolina Osipowska fremhævede under deres besøg.

Jeg synes, Solum viser vejen. De har rakt ud og været meget klare i deres ambitioner om at lave noget der er stort, ikke bare for Danmark eller Europa, men som også er større end dem selv, fortæller Cluster Key Account Manager, Adam Baden, fra RUC.

Det nye sorteringsanlæg forventes at være fuldt operationelt fra sommeren 2024 og vil mangedoble Solums kapacitet til at sortere affaldet, hvilket vil have en markant indvirkning på genanvendelsesgraden. Når anlægget er klar, kan det håndtere over 25.000 tons byggeaffald om året.

Tak!Tak til Karolina Osipowska, RUC, Roskilde Kommunes forvaltning, Dansk Erhverv og alle andre, som deltog ved arrangementet. Tak for de mange flotte ord. Endelig skal også lyde en særlig tak til alle vores samarbejdspartnere og dygtige håndværkere! Jeres dedikation og ekspertise er afgørende for, at alt kører efter planen, og vi når vigtige milepæle som denne.

Vi tror på, at gode relationer og partnerskaber er nøglen til at opnå en højere genanvendelsesgrad i Danmark. Derfor værdsætter vi samarbejdet og ser frem til at fortsætte rejsen mod at skabe en mere bæredygtig byggebranche.

Solums direktør og udviklingsdirektør.com
_PJF4204
Nyhedsoversigt