Naturpleje

Naturpleje og entreprenørydelser

Med en plejeplan

kan naturarealerne

fremtidsikres

En plejeplan bremser tilbagegangen i biodiversiteten, som sikrer variation i arter for alle organismegrupper som f.eks. dyr, planter, svampe, mikroorganismer m.m. Biodiversitet sætter fokus på de arter, der er mest truede og sjældne for at fastholde mangfoldigheden. Det kræver en målrettet plejeindsats baseret på det enkelte områdes behov.


En korrekt plejeplan beskriver, hvilke værdifulde arter området indeholder og hvordan de bliver fremmet. Kort og overskueligt giver planen anvisning på, hvornår i sæsonen arealet skal plejes, og hvilken metode der skal bruges.

Eksempel på indhold i plejeplan:


  • Planperiode


  • Beskrivelse af, hvilke særlige arter der er på arealet


  • Klare mål for plejen og målbare indikatorer/parametre


  • Beskrivelse af plejemetoder, græsningstryk, græsningsperioder


  • Plan for opfølgning af plejen