solum-gradient

Komposteringsproces

Generelt om komposteringsprocessen

Solum Gruppen har 25 års erfaring med kontrolleret kompostering af organisk materiale. Solum Roskilde (Tidligere St. Hede kompostcenter) har siden år 2000 ligget i industriområde Vindinge Vest i Roskilde uden særlige lugtgener for naboer i Roskilde, Vindinge og Trekroner.

Solum Roskilde forarbejder både stabilt organisk materiale (grove grene, stammer, rødder m.m.) og omsætteligt organisk materiale (have- og parkaffald), alt sammen med henblik på recirkulering. En væsentlig del af have-/parkaffaldet indsamles via de kommunale genbrugsordninger og en lille del hos husstande, som ikke selv komposterer.

Komposteringsprocessen kan beskrives således:

  • Modtaget have- og parkaffald nedknuses og sorteres i en grov og en fin fraktion.
  • Den grove biomasse-fraktion anvendes som biobrændsel bl.a. til store kommunale forbrændingsovne.
  • Den fine fraktion komposteres. Det sker ved at oplægge den i ”baner” så der dannes en såkaldt komposteringsmadras. Når materialet oplægges på den måde, vil omsætningsprocessen starte af sig selv.
  • Undervejs omstikkes madrasmaterialet cirka hver tredje måned. Herved iltes materialet, og vi kontrollerer det løbende for varme og vandindhold.
  • Efter cirka 1½ år er komposteringsprocessen færdig.
  • Råkomposten sorteres på 15 – 20 mm sold. Komposten er nu klar til brug. Den tilbydes periodisk til borgerne via de kommunale genbrugsstationer.

Typer af lugt
Omsætningen af have- og parkaffald til kompost vil til tider kunne afgive en let sødlig, skovbundslignende lugt. Det sker for eksempel, når vi omstikker vores komposteringsmadras de første 2 til 3 gange.

Under visse omstændigheder kan lugt fra komposteringsprocessen også karakteriseres som sødlig-sur og i sjældne tilfælde som rådden. Det kan for eksempel ske, hvis vi modtager have- og parkaffald, som har stået for længe i en affaldsbil, måske hen over en weekend, eller hvis der opstår lommer i kompostmadrassen uden tilstrækkelig ilttilførsel.

Hvordan undgår Solum Roskilde lugtgener
I forbindelse med drift af anlægget planlægger vi nøje de forskellige rutiner med henblik på at minimere eventuelle lugtgener. Når vi omstikker kompostmadras, indsætter vi om nødvendigt ekstra maskinkapacitet og arbejdskraft, og vi benytter også vandingsforstøver, som dæmper eventuel lugt. Vi tager hensyn til vejr og vindforhold og undgår at igangsætte omstikning under ugunstige vindforhold.