Vores DNA er cirkulær økonomi

Vores DNA er cirkulær økonomi

Kan virksomheder samarbejde i cirkulær økonomi og samtidig lave rentabel forretning? Kan man ovenikøbet forestille sig, at den cirkulære proces kan skabe nye ressourcer med større værdi? Ja, siger Solum Gruppen, og det kan gøres i tæt samarbejde virksomheder imellem, på tværs af de fleste brancher og produkter.

Solum Gruppen har siden starten midt i 1980’erne arbejdet med grønt miljø og cirkulær økonomi. Det hele startede med en innovativ tankegang om at skabe et bedre miljø og bæredygtighed, og siden er arbejdet med cirkulær økonomi udviklet yderligere og blevet virksomhedens grønne profil og DNA.


Der har altid været fokus på at udvikle løsninger og produkter, der giver værdi uden at belaste miljøet og tære på jordens ressourcer. Det sker med viden, forskning, faglighed, nytænkning, helhed og resultater som kerneværdier, og med cirkulær økonomi som omdrejningspunkt og fællesnævner. 


For Solum Gruppen handler det om at bidrage til et bedre miljø og bevise at forretning og cirkulær økonomi kan gå hånd i hånd. Solum Gruppen udvikler løbende miljøoptimale løsninger og er samtidig aktiv som innovativ partner for universiteter og forskningsinstitutioner.


Afdelinger i unikt samspil

Solum Gruppen er en dansk virksomhed med hovedsæde i Hedehusene og en produktionsafdeling i Roskilde på hele 90.000 m2. Derudover har Solum Gruppen datterselskaberne Biovækst A/S og Aikan A/S.


Solum Gruppen består af en række afdelinger, der alle er knyttet tæt sammen og supplerer hinanden - alle med en grøn profil, ekspertise og med miljø og bæredygtighed i fokus.


Solum Gruppens afdelinger og datterselskaber:

  • Modtageplads og behandlingsanlæg - Håndtering af have-/park- og erhvervsaffald
  • Vækstmedier og grøn energi - Produktion af jordprodukter, biomasse og kompost
  • Græspleje – Rådgivning, etablering og pleje af græsarealer og sportsbaner
  • Naturpleje - Klimatilpasningsprojekter, skovning og slåning
  • Udviklingsafdeling - Forskning og udviklingssamarbejde med partnervirksomheder i grønne processer og cirkulær økonomi
  • Biovækst - Anlæg til modtagelse af organisk affald til produktion af biogas og gødningskompost
  • Aikan - Projektering og salg af egen unik teknologi til biogas- og kompostanlæg i ind- og udland


F.eks. bliver have-/parkaffald og restprodukter sorteret og omdannet til kompost og vækstmedier, der igen anvendes som gødning på landbrugsjord og vækstmedier til anlæg af haver, parker m.m. Produkterne skaber ny vækst, som igen indgår i den grønne cyklus.


Under produktionen af kompost og vækstmedier skabes der endvidere biomasse, som bliver til grøn energi. Det er en cirkulation af eksisterende ressourcer, som foregår i et unikt samspil mellem virksomhedens afdelinger, og som sikrer mindst mulig miljøbelastning.


Solum Gruppen sætter endnu et grønt fingeraftryk i arbejdet med tilpasning og oprensning af regnvandsbassiner. Øget nedbør skaber behov for større kapacitet, og er en vigtig del i kommunernes og forsyningernes klimatilpasning. Solum Gruppen har både erfaring, maskiner, teknologi og mandskab til at løse alle opgaver indenfor området. Desuden behandler virksomheden jord og slam og kan tilbyde afsætning af alle jordklasser til genbrug eller deponi.


Partner i cirkulært genbrug

Solum Gruppen’s mål er at blive en 100 % cirkulær virksomhed og udbygge samarbejdet med andre virksomheder, der vil samme vej.


Det skal bl.a. ske via produkt- og procesudvikling. Ved at genanvende eksisterende ressourcer og spildprodukter i egen eller andres produktion skabes der nye attraktive genbrugsprodukter, der kan bringes i cirkulation igen og igen.


For at nå det mål har Solum Gruppen bl.a. fokus på samarbejde med andre virksomheder, hvor man f.eks. indgår partnerskaber og forpligter sig mod en fælles cirkulær løsning.


Solum Gruppen har f.eks. sammen med STARK og Golder udviklet idéen bag GENTRÆ, som er træaffald fra byggepladser, der bliver omdannet til genbrugstræ med samme formål, fremfor som tidligere, at ende som affald på forbrændingen. En idé, der har vundet præmie ved Realdania Circular Construction Challenge.

Læs case story om GENTRÆ her