GreenMix Standard

Sportsbaner

Topdres til Greens produceret med ren kvartssand. Produktet har meget høj andel af grovsand, hvilket sikrer høj hydraulisk ledningsevne.
Matcher den amerikanske standard (USGA) for produkter til greens.

Produktet produceres over 3 mm sold, hvis det skal bruges til topdresning.

GreenMix Vækslaget findes i flere varianter med forskellige typer organisk materiale Vækstlaget produceres som 6 mm vare.