Sortering og genbrug af plast

Nu kommer der en løsning på

sortering og genbrug af plast

Solum A/S og det tyske selskab, PreZero har indgået en aftale om at etablere det første kommercielle sorterings- og genanvendelsesanlæg i storskala for plastemballager i Danmark.

Anlægget vil udover sortering af plastemballager også inkludere produktion af plastråvarer, med udgangspunkt i det sorterede plastmateriale.


Solum og PreZero kombinerer derved deres styrker og erfaringer indenfor etablering og drift af genanvendelsesaktiviteter, lokalt markedskendskab såvel som teknisk og organisatorisk kapacitet. For Solum er det endnu et vigtigt skridt mod målet om, at blive en 100% cirkulær virksomhed.


Nyt anlæg forventes placeret i Roskilde

Investeringen forventes at blive omkring 250 mio. DKK, og der arbejdes på, at det nye plastsorterings- og genanvendelsesanlæg kan opføres i Roskilde.


Anlæggets kapacitet vil være tilstrækkeligt til at håndtere behovet på det danske marked i årene fremover. Ved at etablere anlægget i Roskilde undgås en del unødig transport og eksport af plastikemballage, hvilket yderligere bidrager til en bæredygtig løsning.


Solum og PreZero’s nye anlæg, er det første kommercielle anlæg af sin art i Danmark og er løsningen på den meget efterspurgte “danske løsning” og det manglende led i værdikæden.


I dag indsamles plastikemballager af de danske kommuner, samt enkelte private aktører, men meget af det indsamlede materiale bliver eksporteret til sorteringsanlæg uden for Danmark. For at etablere en dansk værdikæde for genanvendt plast, er der således behov for et sorteringsanlæg på dansk jord.

Følg os på

Facebook og LinkedIn

Administration

Solum Gruppen

Vadsbystræde 6

2640 Hedehusene

Tel. 43 99 50 20

solumroskilde@solum.com

All rights reserved - Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig aftale