TaghaveMuld

TaghaveMuld

Vores produkter til taghaveløsninger giver gode vækstvilkår samtidig med, at produktets vægtfylde og hydrauliske ledningsevne er optimal. Det er vigtigt, at regnvandets vej mod kloakkerne forsinkes, og det mest velegnede produkt opnås ved at kombinere vækstmedier med  f.eks tegl, leca, pimpsten m.m.

 

TaghaveMuld er et handelsnavn på et produkt, hvor der indgår pimpsten. Produkterne omtales ofte som systemmuld, da de indgår i opbygningen af tagkonstruktionen.


Vi producerer gerne produkter efter recept.


Datablad


Produktguide


Prisliste