GreenMix

GreenMix

Topdres til Greens. Produceret med ren kvartssand, har meget høj andel af grovsand, hvilket sikrer høj hydraulisk ledningsevne.

Matcher den amerikanske standard (USGA) for produkt til greens.


Produktet produceres over 3 mm sold, hvis det skal bruges til topdresning. Til vækstlag producerer vi en 6 mm vare.


GreenMix Vækslaget findes i flere varianter med forskellige typer organisk materiale.


Datablad


Produktguide


Prisliste

Følg os på

Facebook og LinkedIn

Administration

Solum Gruppen

Vadsbystræde 6

2640 Hedehusene

Tel. 43 99 50 20

solumroskilde@solum.com

All rights reserved - Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig aftale