FilterMuld med rodgrus

FilterMuld

Anvendes til  arealer og områder, hvor der ønskes moderat til høj afdræning af regnvand. Grovsandsfraktionen og det lave organiske indhold sikrer høj hydraulisk ledningsevne. Produktet vil tilbageholde/forsinke regnvandets videre vej mod kloakker. Humus og ler vil fungere som ion-binder. Funktionen vil være afhængig af hvilken kultur, der etableres i produktet. Produktet vil være velegnet, hvor der ønskes græsvækst.


Produktet kan efter ønske iblandes bryozokalk.


Typiske anvendelsesområder: Til nedfejning i armeringssten, rabatter langs veje og til bede og arealer, der støder op til faste pladser.


Ukrudtsfri.


Datablad


Produktguide


Prisliste