Om Solum

Om Solum Gruppen

Solum Gruppen er Danmarks største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter. Vi skaber værdi ved at integrere affaldshåndtering, biogas produktion samt produktion af og rådgivning om en bred vifte af jordforbedringsmidler.


Solum Roskilde: Ressourcer - Vækst - Energi

Solum Roskilde modtager affald og andre ressourcer. Vi leverer vækstmedier og produkter til energi, og vi anlægger og plejer græsarealer og udlejer entreprenørmaskiner. Solum Roskilde er opdelt i følgende afdelinger:


Erhvervsgenbrugscenter

Stort moderne modtageanlæg for have-/park- og erhvervsaffald, som i størst muligt omfang genbruges som nye ressourcer.


Naturpleje- og entreprenørafdeling

Naturpleje, klimatilpasning, entreprenørydelser og udlejning af maskiner.


Græsplejeafdeling

Professionel rådgivning om græs samt anlæg, reparation og pleje af græsarealer og sportsbaner.


Hostrup Sand

Produktion af sandprodukter til bl.a. sportsanlæg, topdres og vækstmedier.


Aikan

Udvikler og sælger bioforgasnings- og komposteringsanlæg til behandling og forædling af organiske restressourcer. Se mere på aikan.dk


BioVækst

Biogas- og komposteringsanlæg BioVækst ved Holbæk producerer biogas og gødningskompost ved hjælp af Aikan teknologien. Se mere på biovaekst.dk


Solum AB

Markedsfører jordprodukter til sports- og haveanlæg i Sverige.
Se også - Vores DNA er cirkulær økonomi