Om Solum Gruppen

Om Solum Gruppen

Solum Gruppen er Danmarks største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter. Vi skaber værdi ved at integrere affaldshåndtering, biogas produktion samt produktion af og rådgivning om en bred vifte af jordforbedringsmidler.


Solum Roskilde: Ressourcer - Vækst - Energi

Solum Roskilde modtager affald og andre ressourcer. Vi leverer vækstmedier og produkter til energi, og vi anlægger og plejer græsarealer og udlejer entreprenørmaskiner. Solum Roskilde er opdelt i følgende afdelinger:


Erhvervsgenbrugscenter

Komposteringsanlæg til have-/parkaffald samt håndtering af bygningsaffald.


Naturpleje- og entreprenørafdeling

Entreprenørydelser og udlejning af maskiner.


Græsplejeafdeling

Anlæg og pleje af græsarealer og sportsbaner.


Hostrup Sand

Produktion af sandprodukter til bl.a. sportsanlæg, topdres og vækstmedier.


Aikan

Udvikler og sælger bioforgasnings- og komposteringsanlæg til behandling og forædling af organiske restressourcer.


BioVækst

Biogas- og komposteringsanlæg BioVækst ved Holbæk producerer biogas og gødningskompost ved hjælp af Aikan teknologien.


Solum AB

Markedsfører jordprodukter til sports- og haveanlæg i Sverige.

Sådan behandler vi dine persondata - Læs her

Oplysningspligt til erhvervskunder og enkeltmandsvirksomheder i.h.t. EU's persondataforordning.

Læs også om brug af cookies

Administration    Solum Gruppen    Vadsbystræde 6    2640 Hedehusene    tel. 43 99 50 20    email: solumroskilde@solum.com