Klimatilpasning

Klimatilpasning

Behovet for oprensning af regnvandsbassiner er i de seneste år steget kraftigt. Dels fordi der er mange bassiner som ikke har været renset op i mange år, og dels fordi der er behov for større kapacitet i forhold til øget nedbør. Det en vigtig del i kommunernes og forsyningernes klimatilpasning.


Solum udfører både oprensning og specifik tilpasning af regnvandsbassiner. Nogle bassiner skal udvides eller omlægges, andre trænger bare til en oprensning og evt. små reparationer af belægning mm. Etablering af nye bassiner der også skal passe ind i bybilledet, kan være en udfordring. Solum har både erfaringen, maskiner og folk til at løse alle opgaver indenfor området.


Solum behandler også jord/slam, og kan tilbyde afsætning af alle jordklasser til deponi eller genbrug.