Vedligehold og pleje

Pleje af græsarealer

Vertikalskæring

Vertikalskæring fjerner filt, jævner, forbedrer topdresningen, sikrer eftersåningen og hindrer lagdannelse i vækstmediet.

Jordløsning

Intensiv brug af sportsarealer medfører komprimering af vækstlaget. Det medfører dårlig udvikling af græsrødderne og mangelfuld dræning. Resultatet bliver, at græssets slidstyrke er lav, plantetallet falder og banen bliver ujævn med huller i græstæppet.

Vi tilbyder både Verti-Drain og slicening med Väterstad.

Udbringning af topdres

Topdres er nødvendig i plejeprogrammet, hvis man ønsker en jævn overflade med et stærkt græs. Topdres jævner overfladen, fortynder filten, sikrer eftersåningen, beskytter vækstpunktet, sikrer en drænende overflade og ved valg af den rigtige topdres grundgøder man græsset.

Udbringningsteknikken skal være i top for at sikre et optimalt resultat. Vores topdresservogne er meget fleksible med mange indstillingsmuligheder. Kapaciteten er 5 m3 og bæreakslen med 4 hjul sikrer et lavt marktryk. Solum har kapacitet til udbringning af over 500 m3 om dagen.

Eftersåning

Plantetallet skal være højt da plantetallet sikrer slidstyrken. Såmaskinen skal placere frøet i jorden, gødning skal være klar i jordvæsken ved fremspiringen.

Afstem udsædsmængden efter forventet fremspiring.

Udbringning af næringsstoffer

Vi tilbyder udbringning af gødning. Vi udbringer både fast og flydende gødning. Vi har også den nyeste teknologi til udbringning af mangan og andre  mikronærringstoffer.

Klipning af ekstensive arealer

Mange græsarealer drives ekstensivt. Typisk får de blot lov til at ligge hen. Når væksten slutter, falder græsset hen og der efterlades et tykt lag dødt materiale. Dette materiale vil være til hindring for næste års vækst og bør klippes og fjernes.


Vi tilbyder klipning og opsamling i én arbejdsgang. Maskinen har stor kapacitet og skivekniven arbejder effektivt selv under vanskelige forhold.

Græspleje og maskinydelser

Thomas Petersen

tel. 21 61 30 47

thp@solum.dk

Vækstprodukter

Claus Svenstrup Nielsen

tel. 21 61 30 45

csn@solum.dk

Solum er sponsor i

Groundsman Association

Solum er medlem af

DGA VIP Erhvervsklub

Følg os på

Facebook og LinkedIn

Administration

Solum Gruppen

Vadsbystræde 6

2640 Hedehusene

Tel. 43 99 50 20

solumroskilde@solum.com

All rights reserved - Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig aftale