Vækstmedier til græs

Vækstmedier til græs

BoldMix

BoldMix anvendes til topdressing, reparation og opretning af lunker på græsarealer og boldbaner. BoldMix er endvidere velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner. 

Ved fyldning af dybe lunker på alm. fodboldbaner anbefaler vi Svær SuperMuld.

Normalt topdresses der med 8-15 mm. Hvis BoldMix tilføres med en 8 mm lagstykkelse, vil produktet grundgøde arealet, og der vil efterfølgende kun være behov for at supplere med kvælstof.

BoldMix er produceret over 6 mm sold.

GreenMix

Topdres til Greens produceret med ren kvartssand. Produktet har meget høj andel af grovsand, hvilket sikrer høj hydraulisk ledningsevne.

Matcher den amerikanske standard (USGA) for produkter til greens.

Produktet produceres over 3 mm sold, hvis det skal bruges til topdresning. 

GreenMix vækslaget findes i flere varianter med forskellige typer organisk materiale.

Vækstlaget produceres som 6 mm vare.

TeestedMix

Topdres til teesteder, fairways og fodboldbaner af høj kvalitet. Bør anvendes, hvor der er kort klippehøjde. Produktet har en høj andel af grovsand. Den organiske del er stabil ukrudtsfri madraskompost.

Produktet er produceret over 4 mm sold.

Bunkersand

Bakkesand eller kvartssand der er ideel til bl.a. bunkers nær greens og som overholder USGA’s anbefalinger.


Findes i flere farvevariationer.

SolumTOP

Solum Top er færdigblandet toplag til ridebaner med syntetisk flis. Fordelen ved syntetiske materialer i toplaget er den minimale vedligeholdelse og vedvarende trædefasthed. 

Normalt blandes sandet op med organiske materialer. Organiske materialer formulder altid og kræver derfor en jævnlig udskiftning af toplaget. 

Ved at bruge syntetiske materialer undgår man disse udskiftninger og mindsker derfor vedligeholdelsesomkostningerne væsentligt.

Topdres kvartssand

Ren lys kvarts med ideel kornkurve.

Er sorteret i 0-1 mm , og kan derfor også

anvendes på greens.

Volleysand

Lys kvartssand med ideel kornkurve.

Produceret i en 0-1 mm sortering.

Er leveret til flere VM stævner i 2009 og 2011. 

Besidder egenskaber som faldunderlag.

Græspleje og maskinydelser

Thomas Petersen

tel. 21 61 30 47

thp@solum.dk

Vækstprodukter

Claus Svenstrup Nielsen

tel. 21 61 30 45

csn@solum.dk

Solum er sponsor i

Groundsman Association

Solum er medlem af

DGA VIP Erhvervsklub