Græspleje

Specialmaskiner til græspleje

Vertikalskæring

Vertikalskæring fjerner filt, jævner overfladen og forbedrer topdresningen. Vertikalskæring sikrer bedre spireevne ved eftersåning og hindrer lagdannelse i vækstmediet.

Jordløsning

Intensiv brug af sportsarealer medfører komprimering af vækstlaget. Det medfører dårlig udvikling af græsrødderne og mangelfuld dræning. Resultatet bliver, at græssets slidstyrke er lav, plantetallet falder og banen bliver ujævn med huller i græstæppet.

Vi tilbyder både Verti-Drain og slicening med Väterstad.

Nysåning

Såning af græs på nyanlagte eller renoverede baner med bredsås-maskine, som sikrer en mere jævn fordeling af græsfrøene.

Sandmaster

Sandmaster er en slidse drænemaskine, som skærer slidser i 20 cm dybde og fylder renderne med filtersand i samme arbejdsgang. Det betyder en bedre vandafledning fra overfladen som det ofte ses på ældre baner. Samtidig opnåes bedre iltning af jorden.

Stensamler

Til opsamling af overfladesten m.m. Arbejdsbredde 4,5 meter og kan samtidig afrette arealer.

Dybdelufter

Dybdeluftning af komprimeret jord som ofte opstår i ydersæsonerne hvor jorden er våd. Dybdeluftning sikrer at der kommer ilt til rødderne hvad der er vigtigt for de mikrobiologiske processer i jorden.

Der laves ca. 100 stik pr. m2 i 25-35 cm dybde og kan påsættes hugpiber så der kan optages propper og ilægges ny jord i hullerne.


Topdresning

Med topdres opnåes en jævn overflade med et stærkt græs. Endvidere fortyndes filten, sikrer eftersåningen, beskytter vækstpunktet og sikrer en drænende overflade. Med den rigtige topdres grundgødes græsset. Vores topdresservogne har mange indstillingsmuligheder. Kapaciteten er 5 m3 og bæreakslen med 4 hjul sikrer et lavt marktryk. Solum har kapacitet til udbringning af over 500 m3 om dagen.

Eftersåning

Skivesåmaskine til eftersåning. Såbredde er 30 mm mellem skær og kan så ned til 5 cm dybde.

Gødning

Vi tilbyder udbringning af gødning. Vi udbringer både fast og flydende gødning. Vi har også den nyeste teknologi til udbringning af mangan og andre  mikronærringstoffer.

Klipning

Klip af ekstensive arealer. Vores skiveslå maskine er perfekt til vild natur og klipper i hele strå.

Maskinen kører med opsamler og har minimalt marktryk.

Græspleje og maskinydelser

Thomas Petersen

tel. 21 61 30 47

thp@solum.dk

Vækstprodukter

Claus Svenstrup Nielsen

tel. 21 61 30 45

csn@solum.dk

Solum er sponsor i

Groundsman Association

Solum er medlem af

DGA VIP Erhvervsklub